Ловно-рибарско сдружение „Глиган-2002“ – Елхово – ВИДЕО

понеделник / 27 юли / 2015 3:37

Из живота на Ловно-рибарско сдружение „Глиган-2002“ – Елхово … В прохладната и сенчеста местност „Дръста“ край село Лесово на 19 юли бе открит ловен кът за отдих от ловците на дружинка Лесово и цялата общественост на община Елхово. Построен бе заслон с места за 40 човека, чешма с вода от извора и барбекю, а в

ЗА КРАСИВА ОКОЛНА СРЕДА И ДОБРО ЗДРАВЕ

събота / 25 юли / 2015 11:22

През учебната 2014/2015 г. екип от ОУ „Стефан Караджа”, с.Ст.Караджово разработи и спечели проект по програма на националната кампания „За чиста околна среда – 2015” на тема „Обичам природата и аз участвам” на МОСВ и ПУДООС. Стойността на проекта е 4 384.60 лв., със срок на изпълнение до 31.10.2015 г. Целта на кампанията и проекта е

Утре ще се проведе редовно заседание на ОбС Елхово

сряда / 22 юли / 2015 9:09

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.07.2015 г. от 09.00 часа в  заседателната зала на общината ХLVІIІ-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д:           1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2015 г.

Напредва рехабилитацията на обходния път на Елхово

вторник / 21 юли / 2015 5:05

Напредва рехабилитацията на обходния път на Елхово

Напредва рехабилитацията на обходния път на град Елхово, която стартира на 14 май т. г. Общата дължина на участъка е 6,7 км. На около 90% от отсечката вече е положена неплътната асфалтова смес /биндер/. Банкетите са изпълнени на 100%. Работи се по кръстовището с път II-79 Елхово – Бургас. Предстои ремонт на моста над р.