О Б Я В А

четвъртък / 2 юли / 2015 10:23

Във връзка с провежданата лятна кампания за профилактика и първичен скрининг на социално значими заболявания екипа на Медицински център „ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ” – гр. Пловдив съвместно с Асоциация на Българските Акушер-Гинеколози Община Елхово организира провеждане на високоспециализирани изследвания на територията на община Елхово, както следва: Ултразвукова Диагностика на млечни жлези      – 10лв./изследване Остеоденситометрия /КМП, %

Община Eлхово се присъедини към акцията “Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!”

четвъртък / 2 юли / 2015 10:16

Целта на акцията е да се ограничат предпоставките, за допускане на пътнотранспортни произшествия, при които жертви и пострадали са деца, припомнят от местната администрация. За целта от МВР са разработени Практически препоръки за децата, техните родители и водачите на МПС за безопасно поведение на пътя. Призовават се всички институции, организации, училища, детски градини, неправителствени организации,

Проект „Подкрепа за заетост“ оригурява работа на 28 лица в община Елхово

четвъртък / 2 юли / 2015 10:16

120 безработни започнаха работа в област Ямбол по ОП“РЧР“ проект „Подкрепа за заетост“, 28 от тях са наети в община Елхово.   От 1 юли 2015г. в област Ямбол започнаха работа 120 трайно безработни лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Подкрепа за заетост“. Областна администрация Ямбол се включва в проекта, като областният

Ученически спортен клуб „Елхово – 2008″ осмисля свободното време на децата

сряда / 1 юли / 2015 11:24

Ученически спортен клуб „Елхово – 2008″ осмисля свободното време на децата

Започнаха спортните занимания по тенис на корт и лека атлетика, организирани от Ученически спортен клуб „Елхово – 2008″. Сдружение с нестопанска цел Ученически спортен клуб „Елхово – 2008″ спечели пореден проект по Програма на Министерството на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време”, направление второ „Спортни занимания през ваканциите”. Основната цел на проекта