ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с поредна дейност по проект – видео

петък / 24 април / 2015 3:03

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с поредна дейност по проект – видео

Продължават инициативите на учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово, които участват в Проект BG 051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес “ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Във връзка с 22.04.

Асфалтират ул. Трети март – ВИДЕО

петък / 24 април / 2015 2:15

Асфалтират ул. Трети март – ВИДЕО

Продължава усилената работа по проект “Благоустрояване на централна градска част на гр. Елхово”, вече текът дейностите по асфалтиране на ул. Трети март. Благоустрояването на централната градска част и основният ремонт на ул. Трети март се реализират по одобрен проект на община Елхово за финансиране по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР,

Прея, Михаела Филева и Били Хлапето ще пеят за празника на град Елхово

петък / 24 април / 2015 1:35

Прея, Михаела Филева и Били Хлапето ще пеят за празника на град Елхово

Община Елхово обяви мероприятията, включени в програмата за празника на град Елхово. С решение на ОбС Елхово само за тази година бе прието празникът на град Елхово да се проведе на 9 май, а през предходната седмица да се проведат всички съпътстващи културни и спортни мероприятия, в чест на годишнината от обявяването на Елхово за

На вниманието на всички граждани притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове в Банка ДСК

петък / 24 април / 2015 11:29

Във връзка с влезлите в сила промени на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ДВ.бр.100/2008г.изм.бр.44/2009г.,изм.бр.99/ 2009г.,изм.бр. 104/2013г./ Ви уведомяваме, че съгласно параграф 11 от преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение на ЗУПГМЖСВ следва да имате предвид следното: Съгласно параграф 11, ал.3 право на компенсации по чл.7, ал.1 имат лицата