Актуализирани към 10 март 2023 година.

“ВИЖЪН НЕТ 2017″ ЕООД  Ви предлага високоскоростен достъп до Интернет.

 • Оптична мрежа покриваща целият град Елхово.

 • Информация за потребителя.       Рекламираната скорост е 70 Mbps.Това е скоростта на сваляне и качване / download и upload/към българското интернет пространство . Максималната скорост,която може да се достигне е100 Mbps,а гарантираната минимална е 1 Mbps.Обичайната скорост е около 50 Mbps.Към международното интернет пространство максималната скорост е 30 Mbps,а гарантираната минимална е 1 Mbps.Обичайната скорост е около 20 Mbps.
  Трафикът се управлява единствено по скорост,като няма никакви други ограничения от рода на блокиране на страници ,филтрация на съдържание и приложения.Управлението по скорост е с цел да се осигури по-равномерна и качествена услуга.Намалянето на скоростта се отразява единствено на скоростта на сваляне и качване на пакети.
  Потребителят е отговорен за съдържанието на информацията,която обменя в интернет пространството.
  Операторът не контролира съдържанието на обмена и не носи отговорност за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот на потребителите.
  При редовно подаване на услуга,която не е със заложените параметри,потребителят може
  да си потърси правата съгласно българското законодателство.При заплащане на нов предплатен период се счита,че потребителят приема,че услугата от предходните периоди е била със заложените параметри.

 • Бизнес предложения за корпоративни клиенти.

 •  Подръжка по телефона.

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ на “ВИЖЪН НЕТ 2017″ ЕООД

 • Използвани интерфейси от ВИЖЪН НЕТ 2017 ЕООД

 • Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги на ВИЖЪН НЕТ 2017 ЕООД